سایت در حال ساخت و ساز است؛ از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ میزبان توجه شما خواهیم بود.

 

مقاله شماره ۱ از ۴

الهام گیری از درخت

در روند رشد درخت در طبیعت چه الگوهایی هستند که بتوانیم از آنها در جهت رشد خودمون استفاده کنیم؟

مقدمه رشد درخت

درخت در محل مناسب قرار میگیره، از آب، هوا و خاک استفاده میکنه و از نور خورشید انرژی میگیره. اگر این ها تامین باشه، درخت میتواند رشد کند.

شاخه زدن

با شاخه زدن، درخت داره انرژی‌اش رو پخش میکنه به شریان‌های مختلف. در واقع هر درختی شخصیت خودش رو داره. هیچ دوتا درختی مثل هم شاخه نمیزنند. درخت‌ها این طوری از هم تمایز پیدا میکنند. مثل ما انسان‌ها که هرکسی یه مسیری رو انتخاب میکنه. حتی دو تا داداش دو قلو هم مسیرهای متفاوتی رو میرن، اگر چه خیلی شبیه هستند به هم.

نحوه شاخه زدن

درخت‌ها طبق غریزه شاخه میزنند و رشد میکنند. و همواره به کمال خودشون میرسند. اگر یه درختی طبق انتظار رشد نکنه، هر کسی که ببینه، میگه حتما یه مشکلی در عوامل بیرونی وجود داره؛ آب نرسیده به اندازه، خاکش جون نداره، یا آفت زده یا امثال این‌ها. هیچ کس نمیگه درخت اشتباه کرد، نباید اون طرفی شاخه میزد!

اختیار

برخلاف درخت، ما انسان‌ها اختیار داریم که هر جا دلمون خواست شاخ بزنیم. و البته هر شاخه‌ای که نمی‌خواهیم هرس کنیم. یعنی ممکن است که بیش از حد شاخه بزنیم و به هیچ کدوم از شاخه انرژی کافی نرسه که رشد کنه. یا جای اشتباهی شاخه بزنیم. حتی اگر همه‌ی عوامل محیطی برای رشدمون فراهم باشه.

حالا اگر انسانی هم به میزان مورد انتظار رشد نکنه: هم ممکنه عوامل بیرونی دخیل باشه. هم ممکنه خودش اشتباه شاخه زده باشه.

هرس کردن شریان‌ توجه

تمثیل درخت در خیلی جاها قابل استفاده است. در این سری مقالات، ما بر روی مدیریت توجه و هرس کردن هر چیز اضافه‌ای که توجه انسان رو میگیرد تمرکز کرده‌ایم. مثل آن جلمه قدیمی که می‌گوید: کسی که دنبال دوتا خرگوش باشه، به هیچ کدوم نمیرسه

برای رفع موانع پیش نیازهای رشد ( علی الخصوص انرژی حرکت ) در ادامه پیشنهاداتی داریم. و برای رفع مشکلات ناشی شاخه زدن بیش از حد هم راه حلی برای تصمیم‌گیری بریدن شاخه‌های اضافی و هرس کردن داریم

جمع‌بندی الگوگیری از درخت

درخت مقدار معینی انرژی به عنوان ورودی دریافت میکند و آنها را مدیریت میکند تا به رشد و کمال خودش برسد. از اون جایی که اختیار ندارد، مجبور است طبق غریزه اش پیش برود و همواره انرژی را درست مدیریت میکند. اما انسان ممکن است با اختیاری که در شاخه زدن (هدایت انرژی) دارد، ممکن است هیچ وقت به کمال نرسد. با هرس کردن شاخه‌های اضافی میتوان انرژی را به مسیر درست هدایت کرد.