سایت در حال ساخت و ساز است؛ از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ میزبان توجه شما خواهیم بود.

 

مقاله شماره ۳ از ۴

معماری هویت

هویت در نگاه کلی مجموعه افکار، باور‌ها و داستان‌هایی است که ما راجع به خودمان پذیرفتیم. اما میتوان آنرا با اجزای سازنده‌اش یعنی کلمات و اسم‌ها نیز توصیف کنیم. مثلا کسی که در هویت‌اش کلمه -ورزشکار- را دارد، به احتمال زیادی یک فعالیت ورزشی منظم هم دارد.

تاثیر متقابل هویت و رفتار

هم بودن یک صفت (یا کلمه) در هویت میتواند حاکی از بروز آن رفتار باشد؛ هم بروز رفتاری در فرد می‌تواند کلمه متناظر آن را در هویت فرد شکل دهد. مثلا کسی که فرد سالمی بود، پس از چندین بار تکرار رفتار سیگار کشیدن، یواش یواش هویت جدیدش که در آن او یک فرد سیگاری است را میپذیرد.

انطباق هویت و رفتار

به مرور زمان هرگونه عدم تطابق بین این دو رفع میشود و آینه یکدیگر خواهند شد.

کشف هویت فعلی

کاغذی بردارید و در آن هر کلمه ای که راجع به خودتان به ذهنتان میرسد را بنویسید. فرض کنید میخواهید خودتان را با لیستی از کلمات (‌یا جملات کوتاه) توصیف کنید.

طراحی هویت جدید

حالا کاغذ دیگری بردارید و مجموعه کلماتی که دوست دارید با آنها شما را توصیف کنند، در آن بنویسید. مثلا: شجاع، آرام، پولدار، نترس، منظم، قاطع، ...

مهاجرت به هویت جدید

آیا میشود هویت جدیدی که دوست داریم را یک دفعه جایگیزن هویت فعلی کنیم و تمام رفتار ما بالانس شود؟ آیا میشود خانه‌ای را در آن زندگی میکنید با نقشه‌ی خانه جدید که دوست دارید جایگیزن کنید؟ آیا میشود یک درخت تنومند (هویت فعلی‌اتان) را با بذری که تازه در خاک کاشته‌اید جایگیزن کنید؟

تمرکز انرژی روی یک کلمه

اکنون که لیست صفات جدید را دارید، یکی یکی روی هر صفت تمرکز میکنیم، زمانی پایدار شد، میریم سراغ صفت بعدی. و اینگونه یک مهاجرت بی عیب و نقص خواهیم داشت که نه فشاری به سیستم وارد میشود و نه در آن ریسک بازگشت وجود دارد.

مثلا فرض کنید در هویت قبلی صفت خسیس را داریم و در هویت جدید صفت دست‌ودلباز را نوشته ایم. اکنون با آگاهی به اینکه خساست رفتار‌های شما تحت تاثیر قرار داده است، در موقعیت بعدی، سعی کنید رفتار دست و بالزی به خرج دهید. پس از چند مرتبه شکستن الگوی کهن رفتاری گذشته، یواش یواش ناخود‌آگاهتان متوجه میشود که چیزی تغییر کرده و در نهایت هویت جدید را میپذیرد.

یه همین ترتیب، یک صفت یک صفت پیش میریم تا پس از گذشت مدتی خواهید دید که هویت قبلی به طور کامل با هویت جدید جایگزین شده و دوستانتان خواهند گفت: فلانی اون فرد سابق نیست

جلوگیری از ریست شدن فرآیند

دو نفر را تصور کنید که به آنها سیگار تعارف میکنید:

  • نفر اول میگوید: نه، مرسی من ترک کرده ام
  • نفر دوم میگوید: نه، مرسی من تو ترک ام
فرق این دو پاسخ در چیست؟

نفر دوم همچنان هویت قبلی خود که یک فرد سیگاری است را پذیرفته ولی فرد اول هویت جدیدی را دارد که دیگر در آن فرد سیگاری نیست. اگر هردوی آنها مرتکب لغزش بشوند، فرد دوم با خود خواهد گفت: "دیدی تو مال ترک کردن نیستی، دیدی نتونستی" اما فرد اول که میگوید: "این‌ها ترکش ‌ها ترک است و برای هرکسی اتفاق می‌افتد. مشکلی نیست"