سایت در حال ساخت و ساز است؛ از ابتدای بهمن ۱۴۰۱ میزبان توجه شما خواهیم بود.

بازی گروهی دسته جمعی

افراد دور هم جمع شدن، ترجیجا به حالت دایره نشسته ( رو به هم ). سپس از یک جا شروع میکند به چرخش، و نوبت هر کس که رسید، باید یک چیزی بگوید که همه تجربه کرده باشند، مثلا اینکه بالش را در تابستان میچرخانید و اون طرف اش دوباره خنک است. سپس افراد حاضر باید رای بدهند که آیا مورد قبول است یا نه، و اگر بیش از ۵۰ درصد رای آورد فرد در دایره باقی می ماند در غیر این صورت حذف می شود